4500# – 350gsm – 100% Poly

0977.333.682

Gởi yêu cầu báo giá