690# – 420gsm – 100% Poly

0977.333.682

Gởi yêu cầu báo giá